Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2008)0267Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2008)0267

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Regulamentului (CE) nr. …/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: