Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2008)0267Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2008)0267

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 6. maja 2009 z namenom sprejetja Uredbe (ES) št..../2009 Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1927/2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: