Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2008)0267Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2008)0267

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

6.5.2009

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: