6.5.2009
TC1-COD(2008)0267
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 6 maj 2009 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr .../2009 om ändring av förordning (EG) nr 1927/2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter
(EP-PE_TC1-COD(2008)0267)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 156kWORD 61k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy