Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2009)0001Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2009)0001

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 6 mai 2009 în vederea adoptării Deciziei nr. .../2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului de instituire a unui program comunitar de sprijinire a activităților specifice în domeniul serviciilor financiare, al raportării financiare și al auditului
(EP-PE_TC1-COD(2009)0001)

6.5.2009

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: