Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2009)0001Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2009)0001

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto na prvi obravnavi dne 6. maja 2009 z namenom sprejetja Sklepa št. .../2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa Skupnosti za podpiranje posebnih dejavnosti na področju finančnih storitev, računovodskega poročanja in revizije
(EP-PE_TC1-COD(2009)0001)

6.5.2009

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: