Europa-Parlamentets holdning - TC1-COD(2009)0060BEuropa-Parlamentets holdning
TC1-COD(2009)0060B

  ***I
  EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
  fastlagt ved førstebehandlingen den 21. oktober 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om ændring af forordning (EF) nr. 1889/2006 om oprettelse af et finansieringsinstrument til fremme af demokrati og menneskerettigheder på verdensplan
  (EP-PE_TC1-COD(2009)0060B)

  21.10.2010

  Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater: