Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2009)0060BStanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2009)0060B

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 21 października 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2010 zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1889/2006 w sprawie ustanowienia instrumentu finansowego na rzecz wspierania demokracji i praw człowieka na świecie
(EP-PE_TC1-COD(2009)0060B)

21.10.2010

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: