Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2009)0098Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2009)0098

  ***I
  STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
  przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 14 grudnia 2010 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2011 zmieniającego rozporządzenie Rady (WE) nr 377/2004 w sprawie utworzenia sieci oficerów łącznikowych ds. imigracji
  (EP-PE_TC1-COD(2009)0098)

  14.12.2010

  Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: