5.5.2010
TC1-COD(2009)0107
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 5 май 2010 г. с оглед приемането на Регламент (ЕС) № …/2010 на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд и Кохезионния фонд по отношение на опростяването на някои изисквания и по отношение на някои разпоредби относно финансовото управление
(EP-PE_TC1-COD(2009)0107)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 634kWORD 111k
Правна информация - Политика за поверителност