***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2010. május 5-én került elfogadásra a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (átdolgozás)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010