***I
    AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
    amely első olvasatban 2010. május 5-én került elfogadásra a transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztésére vonatkozó uniós iránymutatásokról szóló .../2010/EU európai parlamenti és tanácsi határozat elfogadására tekintettel (átdolgozás)
    (EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

    5.5.2010