***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-5 ta' Mejju 2010 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni tad-Deċiżjoni .../2010/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill fuq linji gwida tal-Unjoni għall-iżvilupp tan-netwerk tat-trasport trans-Ewropew (Tfassil mill-ġdid)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010