***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 5 mai 2010 în vederea adoptării Deciziei nr. 2010/.../UE a Parlamentului European şi a Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (reformare)
(EP-PE_TC1-COD(2009)0110)

5.5.2010