Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2009)0116Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2009)0116

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2010 antamiseksi tonnikalaa (Thunnus thynnus) koskevasta saaliinkirjausohjelmasta ja asetuksen (EY) N:o 1984/2003 muuttamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2009)0116)

17.6.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: