Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2009)0157Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2009)0157

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2012. március 13-án került elfogadásra az öröklési ügyekre irányadó joghatóságról, az alkalmazandó jogról, az öröklési ügyekben hozott határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az öröklési ügyekben kiállított közokiratok elfogadásáról és végrehajtásáról, valamint az európai öröklési bizonyítvány bevezetéséről szóló .../2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2009)0157)

  13.3.2012

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: