17.2.2011
TC1-COD(2010)0032
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. februar 2011 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2011 om gennemførelse af den bilaterale beskyttelsesklausul i frihandelsaftalen mellem Den Europæiske Union og dens medlemsstater og Republikken Korea
(EP-PE_TC1-COD(2010)0032)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 204kWORD 123k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik