Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2010)0032Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2010)0032

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 17 Feabhra 2011 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2011 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena gcuirtear chun feidhme clásal coimirce déthaobhach an Chomhaontaithe Saorthrádála idir an tAontas Eorpach, agus a Bhallstáit, agus Poblacht na Cóiré
(EP-PE_TC1-COD(2010)0032)

17.2.2011

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: