Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2010)0032Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2010)0032

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 17. februarja 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o izvajanju dvostranske zaščitne klavzule Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in njenimi državami članicami in Republiko Korejo
(EP-PE_TC1-COD(2010)0032)

17.2.2011

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: