Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0039Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0039

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 september 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr …/2011 om ändring av rådets förordning (EG) nr 2007/2004 om inrättande av en europeisk byrå för förvaltningen av det operativa samarbetet vid Europeiska unionens medlemsstaters yttre gränser
(EP-PE_TC1-COD(2010)0039)

13.9.2011

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: