Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0041Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0041

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 19 oktober 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2009/42/EG betreffende de statistiek van het zeevervoer van goederen en personen
(EP-PE_TC1-COD(2010)0041)

19.10.2010

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: