Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2010)0073Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2010)0073

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2011. gada 7. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. .../2011 par Eiropas vides ekonomiskajiem kontiem
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0073)

  7.6.2011

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: