Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2010)0073Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2010)0073

  ***I
  POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
  adoptată în primă lectură la 7 iunie 2011 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind conturile economice de mediu europene
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0073)

  7.6.2011

  Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: