Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2010)0073Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2010)0073

  ***I
  STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
  sprejeto v prvi obravnavi dne 7. junija 2011 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. .../2011 Evropskega parlamenta in Sveta o evropskih okoljsko-ekonomskih računih
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0073)

  7.6.2011

  Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: