Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2010)0074Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2010)0074

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 15. joulukuuta 2010 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2011 antamiseksi kansalaisaloitteesta
(EP-PE_TC1-COD(2010)0074)

15.12.2010

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: