Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2010)0074Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2010)0074

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 15 decembrie 2010 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2011 al Parlamentului European şi al Consiliului privind iniţiativa cetăţenească
(EP-PE_TC1-COD(2010)0074)

15.12.2010

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: