7.9.2010
TC1-COD(2010)0110
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 7. september 2010 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. .../2010 om arbejdskraftens frie bevægelighed inden for Unionen (kodifikation)
(EP-PE_TC1-COD(2010)0110)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 123kWORD 221k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik