Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2010)0110Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2010)0110

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2010. szeptember 7-én került elfogadásra a munkavállalók Unión belüli szabad mozgásáról szóló.../2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0110)

  7.9.2010

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: