Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2010)0110Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2010)0110

  ***I
  EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
  priimta 2010 m. rugsėjo 7 d. per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą dėl laisvo darbuotojų judėjimo Sąjungoje (kodifikuota redakcija)
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0110)

  7.9.2010

  Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: