Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0110Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0110

  ***I
  STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
  in eerste lezing vastgesteld op 7 september 2010 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2010 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het vrije verkeer van werknemers binnen de Unie
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0110)

  7.9.2010

  Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: