7.9.2010
TC1-COD(2010)0110
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 7 september 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)
(EP-PE_TC1-COD(2010)0110)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 297kWORD 177k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy