Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0110Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0110

  ***I
  EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
  fastställd vid första behandlingen den 7 september 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2010 om arbetskraftens fria rörlighet inom unionen (kodifiering)
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0110)

  7.9.2010

  Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: