Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0140Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0140

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 24 maart 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 732/2008 van de Raad betreffende de toepassing van een schema van algemene tariefpreferenties voor de periode van 1 januari 2009 tot en met 31 december 2011
(EP-PE_TC1-COD(2010)0140)

24.3.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: