Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0150Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0150

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 november 2010 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/…/EU om ändring av förordning (EG) nr 663/2009 om inrättande av ett program för hjälp till ekonomisk återhämtning genom finansiellt stöd från gemenskapen till projekt på energiområdet
(EP-PE_TC1-COD(2010)0150)

11.11.2010

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: