Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2010)0204Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2010)0204

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 27. septembra 2011 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. .../2011 o profesionálnej cezhraničnej preprave eurovej hotovosti cestnou dopravou medzi členskými štátmi eurozóny
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0204)

  27.9.2011

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: