Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0257Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0257

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 17 november 2011 met het oog op de aanneming van Verordening (EU) nr. …/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een programma ter ondersteuning van de verdere ontwikkeling van een geïntegreerd maritiem beleid
(EP-PE_TC1-COD(2010)0257)

17.11.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: