Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2010)0273Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2010)0273

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 4. juulil 2013. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2013/…/EL, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega asendatakse nõukogu raamotsus 2005/222/JSK
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: