Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2010)0273Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2010)0273

***I
AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
amely első olvasatban 2013. július 4-én került elfogadásra az információs rendszerek elleni támadásokról és a 2005/222/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló .../2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet elfogadására tekintettel
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: