Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0273Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0273

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 4 juli 2013 met het oog op de vaststelling van Richtlijn 2013/.../EU van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en ter vervanging van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad
(EP-PE_TC1-COD(2010)0273)

4.7.2013

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: