Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2010)0289Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2010)0289

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. září 2012 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. .../2012 o zavedení mimořádných autonomních obchodních preferencí pro Pákistán
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: