Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2010)0289Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2010)0289

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. septembril 2012. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr …/2012, millega kehtestatakse erakorralised ühepoolsed kaubandussoodustused Pakistanile
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: