Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2010)0289Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2010)0289

  ***I
  EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
  vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. syyskuuta 2012 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o .../2012 antamiseksi yksipuolisten tullietuuksien myöntämisestä hätäapuna Pakistanille
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

  13.9.2012

  Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: