Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2010)0289Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2010)0289

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
a glacadh ar an gcéad léamh an 13 Meán Fómhair 2012 chun go nglacfaí Rialachán (AE) Uimh. .../2012 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena dtugtar isteach fabhair thrádála uathrialacha phráinneacha don Phacastáin
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: