Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2010)0289Europos Parlamento pozicija
TC1-COD(2010)0289

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2012 m. rugsėjo 13 d. per pirmąjį svarstymą siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. .../2012, kuriuo dėl ekstremaliosios situacijos Pakistanui nustatomos autonominės prekybos lengvatos
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: