Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2010)0289Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2010)0289

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2012. gada 13. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. ../2012, ar ko Pakistānai ievieš ārkārtas autonomās tirdzniecības preferences
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: