Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2010)0289Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2010)0289

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
w pierwszym czytaniu w dniu 13 września 2012 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr .../2012 wprowadzającego nadzwyczajne autonomiczne preferencje handlowe dla Pakistanu
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: