Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2010)0289Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2010)0289

***I
POZIȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 13 septembrie 2012 în vederea adoptării Regulamentului (UE) nr. .../2012 al Parlamentului European şi al Consiliului de introducere a unor preferințe comerciale autonome de urgență pentru Pakistan
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: