Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2010)0289Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2010)0289

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 13. septembra 2012 z namenom sprejetja Uredbe (EU) št. …/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o uvedbi nujnih avtonomnih trgovinskih preferencialov za Pakistan
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: