Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0289Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0289

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 september 2012 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2012 om införande av brådskande autonoma handelsförmåner för Pakistan
(EP-PE_TC1-COD(2010)0289)

13.9.2012

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: