Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2010)0298Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2010)0298

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 14 december 2011 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) nr. .../2012 van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 648/2004 wat het gebruik van fosfaten en andere fosforverbindingen in consumentenwasmiddelen en consumentenwasmiddelen voor vaatwasmachines betreft
(EP-PE_TC1-COD(2010)0298)

14.12.2011

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: