Europaparlamentets ståndpunkt - TC1-COD(2010)0298Europaparlamentets ståndpunkt
TC1-COD(2010)0298

***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 14 december 2011 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr .../2012 om ändring av förordning (EG) nr 648/2004 vad gäller användningen av fosfater och andra fosforföreningar i tvättmedel och maskindiskmedel för konsumentbruk
(EP-PE_TC1-COD(2010)0298)

14.12.2011

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: