Az Európai Parlament álláspontja - TC1-COD(2010)0301Az Európai Parlament álláspontja
TC1-COD(2010)0301

  ***I
  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSPONTJA
  amely első olvasatban 2011. június 23-án került elfogadásra a 2000/25/EK irányelvnek a rugalmas végrehajtási eljárás keretében forgalomba hozott traktorokra vonatkozó rendelkezések tekintetében történő módosításáról szóló 2011/.../EU európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel
  (EP-PE_TC1-COD(2010)0301)

  23.6.2011

  Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: