Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2010)0318Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2010)0318

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 24. märtsil 2011. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr.../2011, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 55/2008, millega kehtestatakse ühepoolsed kaubandussoodustused Moldova Vabariigi suhtes
(EP-PE_TC1-COD(2010)0318)

24.3.2011

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: